START


Start
Starten markeres med et signalhorn for hver pulje. Det vil bli kontrollert hvem som starter i hver pulje (tidspunkt ut i vannet blir registrert). For tidlig start medfører tidsstraff tilsvarende dobbelt av for tidlig startet tid.

Svømming:
Våtdrakt er ikke påbudt under svømmingen, men anbefales av arrangøren. Vanntemperaturen blir annonsert på nettsiden, facebooksiden og på info-tavle før start. Alle deltagerne må være på plass, i riktig pulje, i startområdet, senest 10 min før startskuddet går. Puljene blir ropt opp av speakeren, og deltakerne er selv ansvarlig for å komme seg til start til riktig tid. Slipp frem de som starter før deg så det ikke blir forsinkelser. Alle deltagerne må ha på seg badehette med startnummer på. Denne får dere av arrangøren. Det er ingen regler på hvilken svømmestil du bruker. Svømmeføtter, svømmehansker o.l. er ikke tillatt.

Veksling mellom svømming og sykkel:
Når svømmingen er ferdig er det cirka 50 meter å jogge til skiftesonen. Legg fra deg våtdrakt, svømmehette og svømmebriller på anvist plass med ditt startnummer (i kasse på plassen din). Hvis du roter vil du bli vist inn igjen i skiftesone for å legge ting i kassen. Det er ikke tillatt å sykle i skiftesonen; “mount line” vil bli markert.. Godkjent sykkelhjelm skal være kneppet under haken, og festet forsvarlig, før skiftesonen forlates. Dommere vil ved utgangen av skiftesonen påse at startnummer er plassert på ryggen og at sykkelhjelmen er forsvarlig festet. Alle som kommer ut av skiftesonen har vikeplikt for de som allerede er i sykkeltraseen.


SYKKEL


Paragraf 3 – Regler for sykkelritt
Trafikkreglene og skiltreglene gjelder for deltagerne i sykkelritt. Vakter, funksjonærer og andre som yter service til deltagerne, skal alltid overholde trafikkreglene og skiltreglene. Politiet kan etter vegtrafikkloven § 9 regulere trafikken slik forholdene i hvert enkelt tilfelle krever det, og kan herunder fravike det som er fastsatt i annet ledd. Fellesstart eller andre måter å sykle på med flere enn to i bredden, kan bare foregå når politiet foretar regulering av trafikken som nevnt. Under slik regulering av trafikken tillates likevel ikke sykling i motgående kjørefelt med mindre dette kan skje i tråd med trafikkreglenes bestemmelser om forbikjøring. Deltagerne skal plassere seg i vegbanen på en slik måte som er minst mulig til hinder for den øvrige trafikk.

Syklingen foregår på offentlig vei og område, og trafikkreglene skal overholdes. Løypa går 4 runder inne på Karljohansvern, det vil bli mellomtider på sykkeldelen. For hver runde du sykler er det viktig å holde telling på hvor mange runder du har syklet. Deltagere vil møte på raskere og tregere deltagere under sykkeldelen. Det er viktig å ta hensyn begge veier, stygge forbikjøringer vil bli slått hardt ned på og rapportert om til arrangør. Alle deltagerne skal sykle i høyre del av veibanen til enhver tid, unntatt under passering av andre deltagere i løypa. Alle typer sykler er tillatt, utenom motoriserte sykler. Arrangøren anbefaler terrengsykkel eller hybridsykler. Sykkelen skal være i forsvarlig stand og vil bli kontrollert under innsjekk i skiftesonen.
Det er ikke tillatt med langing (utdeling av drikke og mat) fra støtteapparat, familie og venner underveis i syklingen.

Nødvendig reperasjonsutstyr må medbringes under syklingen, det er ikke tillatt å motta assistanse til skifting av hjul eller andre reparasjoner på sykkelen underveis.

Alle henvisninger fra våre funksjonærer og dommere skal følges.

Veksling mellom sykkel og løp:
Etter 4 runder sykling er det inn i skiftesonen igjen. Det er ikke tillatt å sykle i skiftesonen. “Dismount line” vil bli markert. Heng sykkelen opp i stativet på nummerert sted i skiftesonen. Før du jogger ut av skiftesonen skal startnummeret være festet synlig på brystet/magen.


LØPING


Løpingen går over to runder i Hortensskogen i godt merket løype. Deltagerne er selv ansvarlige for å løpe riktig antall runder før målstreken passeres. 2 runder, følg merking ut fra skiftesonen. Under løpsetappen er det ikke tillatt å motta drikke eller liknende utenom fastsatt stasjon. Det er heller ikke tillatt med langing utover en distanse på 30 meter fra drikkestasjonen

Følg henvisninger fra våre funksjonærer.

Målgang
Alle deltagere er ansvarlige for å levere inn tidtagerbrikken til en funksjonær i målområdet. Om ikke blir du fakturert 600 kr.

Ikke fullført
Dersom du er tvunget til å bryte løpet eller velger å bryte løpet må du snarest mulig varsle en funksjonær og samtidig levere inn tidtagerbrikken.