NTF KONKURRANSEREGLER


For å kunne stille til start i NM må man ha løst helårslisens, samt satt seg inn i det gjeldende reglementet. 
Konkurransereglement gyldig fra 27 juni 2016.

Konkurranseregelverket for konkurranser på Norges Triatlonforbunds terminliste ble vedtatt av styret i NTF den 10.mai 2016 og gjelder fra 27. juni samme år. Norges triatlonforbund har også et eget reglement for barneidrett. NTFs reglement for barneidrett er basert på barneidrettsrettighetene, NIFs regelverk og verdigrunnlag for barneidrett.

NTFs regler er underlagt det internasjonale forbundets (ITU) regler. Regelverket følger derfor ITUs struktur, noe som gjør det enklere å finne utdypning av regler hos ITU, samt at det gjør revidering enklere. I reglementet er det blant annet innført nye aldersklasser, slik det ble vedtatt på tinget i 2015. Reglementet har også tabeller for distanser og svømming med og uten våtdrakt i kaldt vann.